Νομικές Υπηρεσίες
& Υπηρεσίες διαπραγμάτευσης

Η BCNA είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία που ασχολείται αμιγώς με τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις!

Πρωταγωνιστώντας για 20 χρόνια στην νομική κάλυψη και στη χάραξη στρατηγικής διαπραγματεύσεων μαζί ή εκ μέρους των πελατών της, η BCNA, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας και της εμπορικής αξίας διαφόρων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επιτυχία σας, προτεραιότητά μας!

Έχοντας στις τάξεις μας επαγγελματίες νομικούς & διαπραγματευτές πλαισιωμένους από ομάδες ειδικών σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, προσεγγίζουμε την κάθε διαπραγμάτευση με τρόπο ολιστικό, προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.

Επιχειρηματικές Συμφωνίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

εμπορικές συμφωνίες

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Η BCNA διαπραγματεύεται για την επιχείρησή σας, με σκοπό ν’ αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε οποιονδήποτε κλάδο και αν δραστηριοποιείται.

  • Ακίνητα
  • Εμπορικές συμφωνίες
  • Επενδύσεις
  • Επιχειρηματικές συμφωνίες
συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της BCNA, σας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εμπορική σας διαπραγμάτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

  • Προετοιμασία
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Αξιολόγηση
  • Ανάλυση Κινδύνων

1

Ενημέρωση

Δουλεύουμε μαζί σας καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των στόχων, προτεραιοτήτων και περιθωρίων της διαπραγμάτευσης.

2

Μελέτη

Μελετούμε και αναλύουμε λεπτομερώς όλα τα δεδομένα τόσο της δικής σας όσο και της αντίθετης πλευράς, αναγνωρίζοντας μοτίβα που θα φανούν χρήσιμα στο διαπραγματευτικό τραπέζι.

3

Εκτίμηση

Προσεγγίζουμε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης αναγνωρίζοντας εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τη διαπραγματευτική ισχύ των δύο πλευρών.

4

Σχεδιασμός

Χαράσσουμε την στρατηγική της διαπραγμάτευσης επιλέγοντας τις κατάλληλες τακτικές.

5

Υλοποίηση

Διενεργούμε την διαπραγμάτευση μαζί σας ή εκ μέρους σας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα δικά σας συμφέροντα.

1. Ενημέρωση
Δουλεύουμε μαζί σας καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των στόχων, προτεραιοτήτων και περιθωρίων της διαπραγμάτευσης.
2. Μελέτη
Μελετούμε και αναλύουμε λεπτομερώς όλα τα δεδομένα τόσο της δικής σας όσο και της αντίθετης πλευράς, αναγνωρίζοντας μοτίβα που θα φανούν χρήσιμα στο διαπραγματευτικό τραπέζι.
3. Εκτίμηση
Προσεγγίζουμε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης αναγνωρίζοντας εναλλακτικές επιλογές βάσει της διαπραγματευτικής ισχύος των δύο πλευρών.
4. Σχεδιασμός
Χαράσσουμε την στρατηγική της διαπραγμάτευσης επιλέγοντας τις κατάλληλες τακτικές.
5. Υλοποίηση
Διενεργούμε την διαπραγμάτευση μαζί σας ή εκ μέρους σας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα δικά σας συμφέροντα.
Previous
Next

Η επιτυχία σας,
προτεραιότητά μας!

Μιλήστε μας για την υπόθεσή σας

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαπραγμάτευσης της BCNA είναι στη διάθεση σας προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα αναλυτικό πλάνο για τη διαπραγμάτευσή σας, εξασφαλίζοντάς σας τα μέγιστα οφέλη.

Εξατομικευμένο Πλάνο Διαπραγμάτευσης

Διαβάστε τα πρόσφατα άρθρα μας