συμφωνία

Ανακαλύψτε τους κρυμμένους παράγοντες που επηρεάζουν μια συμφωνία

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία ανακάλυψης. Η συλλογή πληροφοριών που γίνεται για την άλλη πλευρά κατά το στάδιο της προετοιμασίας είναι σημαντική για μια σειρά από λόγους.  Ένας από αυτούς, είναι ότι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τους στόχους, τις προτεραιότητες …

Ανακαλύψτε τους κρυμμένους παράγοντες που επηρεάζουν μια συμφωνία Περισσότερα »