διαπραγμάτευση

Πότε πρέπει να αποχωρείτε από τις διαπραγματεύσεις;

Σε προηγούμενο μας άρθρο είχαμε δει ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας δεν είναι πάντα επιθυμητή και ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αποχώρηση από τη διαπραγμάτευση αποτελεί την πιο συνετή πορεία δράσης. Για να παραφράσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump, καμιά …

Πότε πρέπει να αποχωρείτε από τις διαπραγματεύσεις; Περισσότερα »