Προφίλ

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, η νομική κάλυψη & οι διαπραγματεύσεις αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για επιχειρηματίες και στελέχη που θα πρέπει, πριν καταφέρουν να βρουν κοινό τόπο, να επιλύσουν μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων, η διαχείριση των προσδοκιών των εμπλεκομένων μερών, η αντιμετώπιση παρανοήσεων που μπορεί να δυναμιτίσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία κ.α.

 Από την άλλη μεριά, η πρακτική της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες κρίσιμων λειτουργιών μιας επιχείρησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος του σύγχρονου επιχειρείν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: με ποιον τρόπο θα διασφαλιστείτε νομικά & θα πρέπει να διαπραγματευτείτε μια σύμβαση ή μια επιχειρηματική συμφωνία ώστε να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα; Απάντηση: Συμβουλευτείτε επαγγελματίες νομικούς & διαπραγματευτές.

Ποιοι είμαστε

Η BCNA είναι ο πλέον κατάλληλος σύμμαχος που χρειάζεται να βρίσκεται στο πλάι σας όταν πρόκειται για εμπορικές διαπραγματεύσεις. Στην BCNA, κατανοούμε τις προκλήσεις των εμπορικών διαπραγματεύσεων και τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να αναζητήσουμε σε μια σύμβαση. Εξειδικευμένη στην νομική κάλυψη επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, η εταιρεία μας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας και της εμπορικής αξίας διαφόρων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Διαθέτουμε στις τάξεις μας μια ομάδα έμπειρων νομικών & επαγγελματιών διαπραγματευτών με μεγάλη εμπειρία που κατανοούν τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων και οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους διαπραγματευτικούς σας στόχους και να δομήσετε άρτιες επιχειρηματικές συμβάσεις.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η βαθιά κατανόηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ανεπαρκείς διαπραγματευτικές πρακτικές στην κερδοφορία μιας επιχείρησης είτε αυτές σχετίζονται με τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων είτε αφορούν πολυπλοκότερες επιχειρηματικές συμφωνίες, μας οδήγησε στην ανάπτυξη μιας δομημένης, πειθαρχημένης και αναλυτικής διαπραγματευτικής προσέγγισης η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συμφωνιών για τους πελάτες μας. 

Η διαπραγματευτική μας ομάδα πέρα από εμπειρία και γνώση διαθέτει και πάθος για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε εστιάζουν στη ποιότητα, τη συνέπεια και την ικανοποίηση του πελάτη.

Τα δυνατά μας σημεία περιλαμβάνουν:

  • Μοναδική εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω του επιτυχούς χειρισμού μεγάλου αριθμού δύσκολων διαπραγματεύσεων.
  • Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει ακαδημαϊκή κατάρτιση στις διαπραγματεύσεις με πολυετή πρακτική εμπειρία.
  • Ικανότητα εκπόνησης στρατηγικών και τακτικών που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής σας.
  • Ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σε πολλούς κλάδους.

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα μας.

Βρείτε λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.