Είστε σύμβουλος ακίνητης περιουσίας;

Συνεργαστείτε με τη BCNA για την πώληση ενός Ξενοδοχείου

και εξασφαλίστε στους πελάτες σας μία επικερδή επένδυση

Η BCNA είναι δίπλα σας αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση για την πώληση μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

Ο τουρισμός παραμένει η “βαριά βιομηχανία” της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο. Οι ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ως μία μακροχρόνια και επικερδής επιχείρηση που προσφέρει διαρκώς νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, οι επενδυτές που αναζητούν να αγοράσουν ξενοδοχεία και τουριστικές εκτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών μονάδων, καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μία πληθώρα επιλογών.

Η διαπραγμάτευση καλείται να συμβάλλει στην ορθή και πλέον συμφέρουσα λήψη απόφασης, ως αναπόσπαστο μέρος της αγοραπωλησίας. Πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας σημείο το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη μιας επωφελούς συμφωνίας, ιδιαίτερα σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Το δυναμικό της BCNA στηρίζει αυτή την προσπάθεια των επενδυτών, αλλά και το δύσκολο έργο των επαγγελματιών συμβούλων ακίνητης περιουσίας, που καλούνται να τους υποστηρίξουν προτείνοντας τους συμφέρουσες λύσεις.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας για την πώληση Ξενοδοχειακής μονάδας;

Πετύχετε τη πιο επικερδή συμφωνία με σύμμαχο σας τη BCNA

Απαντάμε στις πιο συχνές σας ερωτήσεις:

Η BCNA χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία και συνεχή κατάρτιση της ομάδας διαπραγματευτικών της συμβούλων, διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε να σας προσφέρει λύσεις στην αγοραπωλησία μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Οι έμπειροι συνεργάτες μας, εγγυώνται να σας προσφέρουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και άμεσα αποτελέσματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μία μακροχρόνια και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Η BCNA συνεργάζεται, στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, με μεσιτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, προκειμένου να συνδράμει την επιτυχημένη πώληση μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Οι εξειδικευμένες στρατηγικές και τεχνικές διαπραγμάτευσης που διαθέτουν οι σύμβουλοι μας, χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση, έχοντας μελετήσει εις βάθος τον ανταγωνισμό και την οικονομική αγορά. Σκοπός μας σε κάθε συνεργασία που διατηρούμε με τα μεσιτικά γραφεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι η αμοιβαία ωφέλεια και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τον πωλητή του ξενοδοχείου.

Η BCNA εκπροσωπείται από εξειδικευμένους συμβούλους διαπραγμάτευσης που διαθέτουν τις οικονομικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την πώληση ακίνητης περιουσίας. Αυτά αποτελούν και τα βασικά εφόδια της διαπραγματευτικής μας ομάδας, προκειμένου να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των πελατών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη BCNA μπορούμε να αναλάβουμε τη διαπραγμάτευση για την πώληση οποιασδήποτε ξενοδοχειακής μονάδας της οποίας η εμπορική αξία υπερβαίνει τις 500.000€.

Καμία απολύτως. Η BCNA αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση εκ μέρους του πωλητή της ξενοδοχειακής μονάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει το κλείσιμο μίας επικερδούς συμφωνίας για εσάς και τον πελάτη σας. Η αμοιβή μας για τη διαπραγμάτευση καθορίζεται από το ύψος της τιμής πώλησης και τους στόχους που θα τεθούν για την εκάστοτε περίπτωση και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον πωλητή.

Έχετε περισσότερες απορίες;

Διαβάστε τα Τελευταία μας Άρθρα

[bbp-single-topic id=6704]
[bbp-register]