BCNA Negotiation Consultants

Πότε ήταν η τελευταία φορά
που νιώσατε

σε μια διαπραγμάτευση;

Μαζί μας θα είναι κάθε φορά!

ΔΩΡΕΑΝ Εξατομικευμένο Πλάνο Διαπραγμάτευσης Αποκλειστικά για τη δική σας υπόθεση

Καθώς είμαστε η πρώτη Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αμιγώς με τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, έχουμε τον τρόπο να σας προσφέρουμε τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ που αναζητάτε.

Πώς;

Πλάνο

eared

ΑΚΟΥΜΕ

Σχεδιάζουμε μαζί σας τη διαπραγματευτική διαδικασία, από την αρχή έως το τέλος.

statisticsed

ΜΕΛΕΤΑΜΕ

Μελετάμε διεξοδικά και αντικειμενικά τα χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς, κι έτσι αναγνωρίζουμε τα σημεία πίεσης προς όφελος του πελάτη μας, αποφεύγοντας τυχόν εκπλήξεις.

ideaed

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

Προσεγγίζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση και δημιουργούμε ένα πλήρως εξατομικευμένο πλάνο διαπραγμάτευσης βάσει των δικών σας αναγκών, μειώνοντας στο ελάχιστο τα περιθώρια λάθος χειρισμού.

implemented

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

Έχοντας λάβει υπόψη τις σημαντικότερες παραμέτρους, υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε επιλέξει με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας.

Ζητήστε το δωρεάν Εξατομικευμένο
Πλάνο Διαπραγμάτευσης για τη δική σας υπόθεση!

«Υποθέσεις που χειριστήκαμε εκ μέρους των πελατών μας»

Οι δικές σας υποθέσεις

1

Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρέθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, εξαιτίας διαφόρων δυσμενών αλλαγών και συνεχιζόμενων αναιμικών πωλήσεων της αγοράς. Αυτό σήμανε κίνδυνο αναγκαστικής διακοπής στη λειτουργία της επιχείρησης, εντός έξι μηνών.

Τι κάναμε εμείς
Αναλύσαμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης από νομική, εμπορική και οικονομική σκοπιά, μελετώντας τη βιωσιμότητά της στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς.
Καταγράψαμε τους διαπραγματευτικούς στόχους που θα έπρεπε να πετύχουμε ώστε να αντιστραφεί η αρνητική πορεία που είχε διαγράψει η επιχείρηση το τελευταίο έτος.
Καταστρώσαμε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης με υφιστάμενους προμηθευτές αξιολογώντας τη σημασία του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπραγματευτική τους θέση.
Αναλύσαμε τα σημεία πίεσης.
Καταστρώσαμε λύσεις για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά με γνώμονα τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών και τη βιωσιμότητα τόσο του πελάτη μας, όσο και των προμηθευτών.

Τι πετύχαμε
Μείωση του χρέους προς τους προμηθευτές του, κατά 40%.
Επαναδιαπραγματευθήκαμε όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες που είχε συνάψει η επιχείρηση, επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους από τους ήδη υπάρχοντες.
Επαναφορά στην κερδοφορία με βιώσιμους όρους.

2

Ο πελάτης μας, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του FMCG, ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε γειτονική χώρα. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπιζε ήταν ο εντοπισμός αξιόπιστων εταίρων και η διαπραγμάτευση μαζί τους.

Τι κάναμε εμείς
Χαρτογραφήσαμε το επιχειρηματικό και νομικό τοπίο της εν λόγω χώρας και βοηθήσαμε τον πελάτη να αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική επέκτασής του.
Καταγράψαμε και αναδείξαμε τόσο τους οικονομικούς, όσο και τους στρατηγικούς στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετούν οι διαπραγματεύσεις του με πιθανούς εταίρους.
Σχεδιάσαμε τη διαπραγματευτική στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει, έχοντας λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση του πελάτη μας και τα μελλοντικά του σχέδια για την περιοχή.

Τι πετύχαμε
Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να κλείσουμε πολλαπλές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, που επέφεραν αύξηση εσόδων της τάξεως του 84% κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της θυγατρικής του εταιρείας.

3

Ο πελάτης μας είχε παγιδευτεί σε μια μακροπρόθεσμη σύμβαση για την παροχή αναβαθμίσεων λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης μιας μεγάλης εταιρείας IT.
Λόγω ανεπαρκούς διαπραγμάτευσης, η υπάρχουσα συμφωνία οδήγησε στη σταθερή μείωση της κερδοφορίας του πελάτη μας, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΤ απαιτούσε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης ως είχε.

Τι κάναμε εμείς
Αξιολογήσαμε τη διαπραγματευτική θέση, τις εναλλακτικές επιλογές και τους στόχους του πελάτη μας.
Αποτυπώσαμε την υφιστάμενη δυναμική των σχέσεων των δύο πλευρών και αναγνωρίσαμε τις κύριες ανησυχίες του αντισυμβαλλόμενου –οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο οικονομικά ζητήματα.
Εντοπίσαμε τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο εταιρείες και μετρήσαμε την επιρροή τους και το επίπεδο εμπλοκής τους στις διαπραγματεύσεις.
Προτείναμε βήματα που θα μπορούσαν να παράγουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη.
Βοηθήσαμε τον πελάτη μας να αναδιαμορφώσει την αξία της πρότασής του, δείχνοντάς του πώς να επαναπροσδιορίσει, διαρθρώσει και ποσοτικοποιήσει τα οφέλη που θα επέφερε μια νέα προτεινόμενη συμφωνία.
Αναδείξαμε τα οφέλη της νέας συμφωνίας και στα δύο μέρη, καθώς και τις συνέπειες μη επίτευξης συμφωνίας.

Τι πετύχαμε
Κατορθώσαμε να πετύχουμε μια νέα συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας από την υφιστάμενη, οικονομικού αντικειμένου που ξεπερνούσε το 35% της αξίας της προηγούμενης σύμβασης.
Αποτρέψαμε το άλλο μέρος από το να επιλέξει εναλλακτικό συνεργάτη για την υπηρεσία του πελάτη μας.

«Αποκομίστε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στις επιχειρηματικές σας διαπραγματεύσεις!»

Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος!

Η πληρωμή μας υπολογίζεται βάσει της επιτυχημένης επιχειρηματικής συμφωνίας και μόνο εάν οι στόχοι που έχουν τεθεί εξαρχής έχουν επιτευχθεί.

Με αυτό τον τρόπο είστε σίγουροι ότι το συμφέρον σας είναι διασφαλισμένο.

Μιλήστε μας για τη δική σας υπόθεση!

Αρχική Forums Εξατομικευμένο Πλάνο Διαπραγμάτευσης

Viewing 5 reply threads
 • Author
  Posts
  • #6910
   BCNA
   Participant
   Up
   0
   Down

   Διαπραγμάτευση χωρίς σύμβουλο;
   Είναι σαν να λέτε ότι θα προχωρήσετε σε δίκη χωρίς τον δικηγόρο σας!

   Σχεδιάζουμε μαζί σας, από την αρχή έως το τέλος τη διαπραγματευτική διαδικασία, μελετώντας διεξοδικά και αντικειμενικά τα χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς.
   Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζουμε τα σημεία πίεσης που θα χρησιμοποιηθούν στο διαπραγματευτικό τραπέζι προς όφελος του πελάτη μας και αποφεύγουμε τις όποιες εκπλήξεις.

  • #6912
   Up
   0
   Down

   Τι είναι αυτό το πλάνο διαπραγμάτευσης ρε παιδιά; Καλημέρα!

   • #6913
    Ηλίας Δ
    Participant
    Up
    0
    Down

    Χαίρεται! Από ότι καταλαβαίνω είναι μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν για να ξέρει ο διαπραγματευτής που θα αναλάβει την υπόθεση τα τι και πως! Αυτό που λέει και η λέξη δηλαδή, Πλάνο για να ξέρει πως να διαπραγματευτεί καλύτερα! Ελπίζω να βοήθησα!

   • #6914
    Up
    0
    Down

    Γενική κουβέντα που κάνεις με την εταιρεία για να σε καταλάβει καλύτερα (την υπόθεση σου δηλαδή)

   • #6915
    BCNA
    Participant
    Up
    0
    Down

    Το πλάνο διαπραγμάτευσης είναι στην ουσία η συλλογή πληροφοριών για να κατανοήσουμε καλύτερα την υπόθεσή σας, τα δυνατά σας σημεία, αλλά και τις αδυναμίες της, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να φτάσουμε σε μια στρατηγική που θα μας φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με όσα ζητάτε. Από ‘κει και πέρα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να δούμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε έμπρακτα.

  • #6916
   Grigoris
   Participant
   Up
   0
   Down

   Παιδιά θέλω να πουλήσω την οικογενειακή επιχείρηση γιατί λόγω κρίσης δεν με συμφέρει πια. Ψάχνω ενδιαφερόμενο αγοραστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου!

  • #6917
   Up
   0
   Down

   Να κλείσεις συμφωνία και να μην μπορείς να την πάρεις πίσω! Μη σου τύχει!

   • #6918
    Vaiosss
    Participant
    Up
    0
    Down

    Όλοι την έχουμε πατήσει λίγο πολύ!

   • #6919
    BCNA
    Participant
    Up
    0
    Down

    Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας βοηθήσουμε στην υπόθεσή σας!

   • #6920
    admin99
    Keymaster
    Up
    0
    Down

    Ψυχραιμία παιδιά! Όλα μπορεις να τα πάρεις πίσω. Και στην τελική αμα δεν τα καταφέρεις πούλα!!!

   • #6921
    Grigoris
    Participant
    Up
    0
    Down

    Το πουλάω το σπίτιιιιι….

   • #6922
    Up
    0
    Down

    Πέρα απτην πλάκα, νομίζω γιαυτό υπάρχουν αυτοι οι άνθρωποι οπότε ρωτήστε!!

  • #6923
   Papanikolaou G.
   Participant
   Up
   0
   Down

   Έχω μάθει να διαπραγματεύομαι χωρίς σύμβουλο γιατί να χρειαστώ έναν τώρα πως μπορεί να με βοηθήσει;

  • #6924
   Theodoros N
   Participant
   Up
   0
   Down

   Καλησπέρα! Θέλω να πουλήσω ένα πακέτο μετοχών. Ποιος πιστεύετε είναι ο καλύτερος τρόπος; Με ανοιχτή πώληση, με κλειστή στους υπόλοιπους μετόχους ή πίσω στην επιχείρηση; Σε κάθε περίπτωση ο φόρος είναι επί της πώλησης ή επί του συνολικού κεφαλαίου μου; Ευχαριστώ!

   • #6925
    Fillipas K
    Participant
    Up
    0
    Down

    Εξαρτάται από το σύνολο των μετοχών, το ποσοστό που πουλάτε, την θέση της επιχείρησης, το είδος κλπ. Ο φόρος πάντως είναι συγκεκριμένος και επί της αγοραπωλησίας.

   • #6926
    BCNA
    Participant
    Up
    0
    Down

    Καλησπέρα! Στόχος μας είναι η επίτευξη της καλύτερης συμφωνίας. Έτσι, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μετά από την απαραίτητη εκτενή ανάλυση των δεδομένων και στόχων σας, να δημιουργήσουμε την κατάλληλη στρατηγική για εσάς.

Viewing 5 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.