Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε στις πιο συχνές σας ερωτήσεις:

Η BCNA έχει σχεδιάσει τις κατάλληλες λύσεις για τη διαπραγμάτευση των εμπορικών ή επιχειρηματικών σας συμφωνιών, ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες σας. Είτε μέσω της συμβουλευτικής υπηρεσίας διαπραγμάτευσης, είτε μέσω της ανάθεσης της διαδικασίας, σας προσφέρουμε λύσεις:

  • Στην αγοραπωλησία ακινήτων & ξενοδοχειακών μονάδων
  • Στην ενδυνάμωση επιχειρήσεων
  • Στο κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών
  • Στην ανάπτυξη startup επιχειρήσεων

από το στάδιο της προετοιμασίας μέχρι και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου πλάνου διαπραγμάτευσης. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαπραγμάτευσης της BCNA είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα αναλυτικό πλάνο για τη διαπραγμάτευσή σας, εξασφαλίζοντας σας τα μέγιστα οφέλη. Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας εδώ.

Η βαθιά κατανόηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ανεπαρκείς διαπραγματευτικές πρακτικές στην κερδοφορία μιας επιχείρησης, είτε αυτές σχετίζονται με τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, είτε αφορούν πολυπλοκότερες επιχειρηματικές συμφωνίες, μας οδήγησε στην ανάπτυξη μιας δομημένης, πειθαρχημένης και αναλυτικής διαπραγματευτικής προσέγγισης. Ο σχεδιασμός μας με γνώμονα τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συμφωνιών για τους πελάτες μας, έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να ικανοποιηθεί η εκάστοτε ανάγκη των πελατών μας.  

Η διαπραγματευτική μας ομάδα, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και γνώση που απαιτείται για το χειρισμό σύνθετων υποθέσεων καθώς και πάθος για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε εστιάζουν στην ποιότητα, τη συνέπεια και την ικανοποίηση του πελάτη μας. Η τεχνογνωσία των έμπειρων συμβούλων της ΒCNA, εγγυάται να δημιουργήσει για εσάς ένα πλήρες διαπραγματευτικό πλάνο, με την κατάλληλη δομή και σύνθεση, το οποίο θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.

Στη BCNA εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Πραγματοποιούμε την απαραίτητη έρευνα αγοράς, σχεδιάζουμε τα κατάλληλα σενάρια, κτίζουμε μεθοδικά σχέσεις και ορίζουμε τις στρατηγικές και τις τεχνικές εκείνες που θα εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η αμοιβή μας για την παροχή διαπραγματευτικών υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τους στόχους που θα τεθούν για την εκάστοτε υπηρεσία. Σκοπός μας είναι να αποκομίσετε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τη διαπραγματευτική διαδικασία, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό για εσάς αποτέλεσμα. 

Ναι. Βρισκόμαστε όπου βρίσκονται οι πελάτες μας. 

Έχετε περισσότερες απορίες;