Παραδείγματα Υποθέσεων

Ακίνητή Περιουσία

Πελάτης μας που διέμενε στο εξωτερικό ήθελε να αγοράσει ένα εμπορικό κτίριο στην Αθήνα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λόγω ελλιπούς γνώσης της Ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, αναζητούσε έναν πεπειραμένο και αξιόπιστο συνεργάτη που θα μπορούσε να την καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την εξεύρεση του ακινήτου, τη διαπραγμάτευση με τον πωλητή, την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικών γραφειοκρατικών διαδικασιών μέχρι και την τελική αγοραπωλησία. 

Εντοπίσαμε ένα κατάλληλο κτήριο, διαπραγματευτήκαμε τους οικονομικούς και πιστωτικούς όρους με τον πωλητή, και καταφέραμε να κλείσουμε συμφωνία σε τιμή μειωμένη κατά 22% από την αρχική ζητούμενη τιμή του πωλητή.

 
 

Επιχειρηματικές Συμφωνίες

Ο πελάτης μας, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα των FMCGs, ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε μια γειτονική χώρα. Χαρτογραφήσαμε το επιχειρηματικό και νομικό τοπίο της εν λόγω χώρας και τον βοηθήσαμε να αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική επέκτασής του, φέρνοντας στην επιφάνεια και καταγράφοντας τους στόχους που θα έπρεπε να εξυπηρετούν οι διαπραγματεύσεις του με πιθανούς εταίρους.

Σχεδιάσαμε τη διαπραγματευτική στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση και τα μελλοντικά του σχέδια για την περιοχή και καταφέραμε να κλείσουμε πολλαπλές συμφωνίες που επέφεραν μια αύξηση εσόδων της τάξεως του 84% κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της θυγατρικής του εταιρείας.

Επενδύσεις

Ένας από τους κύριους μετόχους μιας κατασκευαστικής εταιρείας ήθελε να αποσυρθεί και να πωλήσει το μερίδιό του σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους τρεις εταίρους. Αρχικά, αναλύσαμε την εταιρεία, τα οικονομικά της στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της και τη συγκρίναμε με τον υπόλοιπο κλάδο. Στη συνέχεια, αναλύσαμε τα συμφέροντα, τα κίνητρα, τις εναλλακτικές λύσεις και τη διαπραγματευτική δύναμη όλων των μερών, καθώς και την όποια πίεση πιθανά επιβάρυνε κάθε έναν από αυτούς. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, μπορέσαμε να προτείνουμε μια αποτίμηση που να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών.

 Για να αποφευχθεί ένα αδιέξοδο που θα μπορούσε να προκληθεί από αποκλίνουσες εκτιμήσεις, δομήσαμε μια εξαρτώμενη συμφωνία, που προέβλεπε ότι  θα καταβαλλόταν στον πελάτη μας το 70% των μετοχών του σε συμφωνημένη τιμή, ενώ το υπόλοιπο 30% μετά από ένα έτος, προσαυξημένο με ένα επιπλέον ποσό, το οποίο θα καταβαλλόταν μόνο εφόσον η εταιρεία έπιανε προσυμφωνημένους ποσοτικούς στόχους.

 
 

Εμπορικές Συμφωνίες

Ο πελάτης μας είχε παγιδευτεί σε μια μακροχρόνια σύμβαση για την παροχή αναβαθμίσεων λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης για μια μεγάλη εταιρεία IT. Η διαπραγμάτευση που είχε οδηγήσει στην υφιστάμενη συμφωνία ήταν ανεπαρκής, με αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας του πελάτη σε σημείο όπου η συμφωνία δεν ήταν πλέον βιώσιμη. Αξιολογήσαμε τη διαπραγματευτική θέση του πελάτη μας, τις εναλλακτικές λύσεις και τους στόχους του, κάναμε μια εκτίμηση της υφιστάμενης δυναμικής των σχέσεων των δύο πλευρών και εντοπίσαμε τις κύριες ανησυχίες του αντισυμβαλλόμενου. Βοηθήσαμε τον πελάτη μας να αναδιαμορφώσει την αξία της πρότασής του, δείχνοντάς του πώς να επαναπροσδιορίσει, διαρθρώσει και ποσοτικοποιήσει τα οφέλη που θα επέφερε μια νέα προτεινόμενη συμφωνία. Ως εκ τούτου, κατορθώσαμε να πετύχουμε, μια νέα συμφωνία μεγαλύτερης χρηματικής αξίας από την υφιστάμενη, αλλά και να αποφύγουμε την πιθανότητα το άλλο μέρος να επιλέξει εναλλακτικό συνεργάτη για την υπηρεσία του πελάτη μας.

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα μας.

Βρείτε λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.