#1 Εταιρεία Διαπραγματεύσεων

20ετής εμπειρία στο χειρισμό Επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων

Εξειδικευμένοι Διαπραγματευτές

Και μια ομάδα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων συμβάλλουν στην επιτυχία σας

Νομικές
Υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

Σύμβαση προς διαπραγμάτευση;

Συνεργαστείτε μαζί μας

Οι εμπορικές συμβάσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρείν

Εμπορικές συμβάσεις με προμηθευτές, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις παροχής αγαθών, συμβάσεις αντιπροσώπευσης καθώς και συμβάσεις έργου βοηθούν μια επιχείρηση να αυξήσει το πελατολόγιο της και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Η νομική κάλυψη & η διαπραγμάτευση είναι ίσως τα πιο σημαντικά στάδια στον κύκλο ζωής μιας τέτοιας σύμβασης και πολλές φορές κρύβει παγίδες.

Ξεκινώντας μια διαπραγμάτευση, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τα κίνητρα, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της άλλης πλευράς και να είμαστε νομικά προετοιμασμένοι.

Πριν διαπραγματευθείτε, αναρωτηθείτε

• Είμαι νομικά κατοχυρωμένος;
• Μπορεί η άλλη πλευρά να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με τη μεταξύ μας σύμβαση;
• Υπάρχουν όροι που με δεσμεύουν μακροπρόθεσμα, αποκλείοντας τη μελλοντική συνεργασία με τρίτους;
• Υπηρετεί η σύμβαση τους γενικότερους στρατηγικούς μου στόχους πέρα από τους στόχους που έχω θέσει στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση;
• Καλύπτει η σύμβαση κάποια από τα βασικά συμφέροντα της άλλης πλευράς;

Εξατομικευμένο Πλάνο Διαπραγμάτευσης

Παράγοντες προς αξιολόγηση

• Διαθεσιμότητα

• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

• Ρήτρες

• Διάρκεια

• Μπορεί να υλοποιηθεί το έργο που έχει αναληφθεί στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί (ειδικά για συμβάσεις έργου).

Αποκομίστε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στις επιχειρηματικές σας συμβάσεις!
Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος!

Η πληρωμή μας υπολογίζεται βάσει της επιτυχημένης επιχειρηματικής συμφωνίας και μόνο εάν οι στόχοι που έχουν τεθεί εξαρχής έχουν επιτευχθεί.

Με αυτό τον τρόπο είστε σίγουροι ότι το συμφέρον σας είναι διασφαλισμένο.

Μιλήστε μας για τη
δική σας υπόθεση!

[bbp-single-topic id=6843]
[bbp-register]