Διαπραγματευτικοί στόχοι και τελικό αποτέλεσμα

Μια από τις πιο σημαντικές εργασίες που συντελείται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είναι η καταγραφή και ιεράρχηση των στόχων που θέλουμε να διεκδικήσουμε.  Οι στόχοι που θέτει κανείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος θέσει χαμηλούς …

Διαπραγματευτικοί στόχοι και τελικό αποτέλεσμα Περισσότερα »