Διαπραγματευτικοί στόχοι και τελικό αποτέλεσμα

Μια από τις πιο σημαντικές εργασίες που συντελείται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είναι η καταγραφή και ιεράρχηση των στόχων που θέλουμε να διεκδικήσουμε.  Οι στόχοι που θέτει κανείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος θέσει χαμηλούς στόχους, όσο καλά και να χειριστεί τη διαπραγματευτική διαδικασία δεν θα πετύχει παραπάνω από μέτρια …

Διαπραγματευτικοί στόχοι και τελικό αποτέλεσμα Read More »